სააგენტოს შესახებ

სააგენტოს მენეჯმენტი

about-us-poster

ანდრო ასლანიშვილი

სააგენტოს უფროსი

ანდრო ასლანიშვილი

დაბადების თარიღი:

11 თებერვალი 1977 წელი, თბილისი

განათლება:

2006-2007 მასტერ 2, საფრანგეთი (Université Nancy 2) - სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი (მაგისტრი/Master 2).

2002-2005 სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი (ბაკალავრი).

2000-2003 ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის მენეჯმენტი (მაგისტრი).1994–1998 - ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის ინჟინერი (ბაკალავრი).

სამუშაო გამოცდილება:

11.2018-დან დღემდე სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი.

04.2018-09.2018 სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

11.2015-04.2018 სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, თავმჯდომარის მოადგილე.

03.2013- 11.2015 სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი.

12.2012-03.2013 სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, მრჩეველი.

2011-2012 სს სადაზღვევო კომპანია იმედი L ინტერნეიშენალ, იურისტი.

03.2008-02.2012 სსიპ ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი, იურისტ-კონსულტანტი.

05.2005-08.2006 სსიპ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და მათთან გათანაბრებულ ორგანიზაციებთან მუშაობის სამსახური - "დიპლომატი", იურისტი.

02.2005–05.2005 სსიპ საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის და სერტიფიკაციის ეროვნული სააგენტო (საქსტანდარტი), იურისტი.

04.2004–02.2005 საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის ეროვნული სააგენტოს სსიპ მეტროლოგიის ცენტრი, იურისტი.

03.2003-04.2004 საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის ეროვნული სააგენტოს სსიპ მეტროლოგიის ცენტრი, მთავარი მეტროლოგი.

სასწავლო კურსები:

2010 - United States Department of Commerce,  Commercial Law Development Program. 

2003-2004 სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, სპეც კურსები სამართალში. 

ენები:

ქართული, ინგლისური, ფრანგული.

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული.

about-us-poster

თეიმურაზ მთივლიშვილი

პირველი მოადგილე

თეიმურაზ მთივლიშვილი

დაბადების თარიღი

13 თებერვალი 1977 წელი

განათლება:

1994–1999 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი- სპეციალობა სამართალმცოდნეობა. 

სამუშაო გამოცდილება:

03.2018- დან დღემდე - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე;

2015 – 2018 წწ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

2014-2015 წწ. - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

2013-2014 წწ. - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს უფროსი;

2013 წ. - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2012-2013 წწ. - საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის მთავარი მრჩეველი;

2011-2012 წწ. - საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

2010-2011 წწ. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება- გარემოს დაცვის ინსპექციის იურიდიული სამსახურის უფროსი;

2007-2010 წწ. -საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება -გარემოს დაცვის ინსპექციის იურიდიული განყოფილების უფროსი;

2006-2007 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტის საჯარო-სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველოს მრჩეველი;

2005 -2006 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლშემოქმედებითი საქმიანობის სრულყოფის ხელშემწყობი სახელმწიფო კომისიის წევრი (სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი);

2004-2005 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი რეფორმისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი (სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი). 

სასწავლო კურსები:

2017 წ. - ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები - საჯარო სამსახურის ბიურო (სერტიფიკატი).

2016 წ. - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - საჯარო ფინანსების მართვა (სერტიფიკატი);

2016 წ. - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგება საჯარო სექტორში (სერტიფიკატი);

2015 წ. - სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი. საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვების მიზნით სერტიფიცირება (სერტიფიკატი);

2015 წ. - სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია- სისტემური აუდიტი (სერტიფიკატი);

2015 წ. - სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - შიდა აუდიტის საფუძვლები (სერტიფიკატი);

2015 წ. - UNDP - აუდიტის განხორციელება, მეთოდოლოგია და ტექნიკა, აუდიტის ანგარიში (სერტიფიკატი);

2014 წ. - UNDP - შიდა აუდიტის პროცედურები (სერტიფიკატი);

2014 წ. - სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი - შიდა აუდიტის ძირითადი კურსი (დიპლომი);

2011 წ. - ავსტრიის სახელმწიფო ტყის მართვის მექანიზმები (ავსტრია);

2009 წ. – OECD/EAP (მოლდოვა)- ,,გარემოს დაცვის რეგულირების პროგრამა აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში“.

2005 წ. - მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სისხლის სამართლის განხრით (სერტიფიკატი);

2004 წ. - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სისხლის სამართლის განხრით (სერტიფიკატი);

2004 წ. - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სერტიფიკატი).

სამხედრო წოდება:

უმცროსი ლეიტენანტი.

ენები: 

ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული 

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული.

about-us-poster

გიორგი ცაგარეიშვილი

მოადგილე

გიორგი ცაგარეიშვილი

დაბადების თარიღი:

07 მარტი 1969 წელი

განათლება

1995–1999 -  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ასპირანტურა.

1990–1995 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება:

08.2018- დან დღემდე - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

01.2018 - 07.2018 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - მინისტრის მრჩეველი;

2017 -2018 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის სამინისტრო - მინისტრის მთავარი მრჩეველი;

2012 - 2016 - საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის წევრი;

 • 2015 – 2016 - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2014 – 2016 - აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2012 – 2015 - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარე.

2008 - 2012 -  საქართველოს VII მოწვევის პარლამენტის წევრი;

 • 2011-2012 - ფრაქციის თავმჯდომარე;
 • 2009-2012 - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2008 – 2009 - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

2004 – 2008 - საქართველოს VI მოწვევის პარლამენტის წევრი;

 • 2007 – 2008 - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2007 – 2008 - ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2006 -2008 - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2006  - 2008 - საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.
 • 2004 – 2006 - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

1999 – 2004 -  სააქციო საზოგადოება "ყაზბეგი",  იურიდიული სამსახური უფროსი;

1995 – 1999  - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განყოფილების უფროსი;

1987 – 1989 - საბჭოთა არმიის რიგებში სამსახური;

ენებიინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: 

მეუღლე და ორი შვილი