კონტაქტი

მესიჯის გაგზავნა:

  • 2 43 95 03
  • დ. აღმაშენებლის გამზ.150;
  • 0112 თბილისი, საქართველო
  • ტელ: +995 32 2439503
  • ფაქსი: +995 32 2439502

  • კანცელარია:
  • +995 32 2439510