სიახლეები

10 აგვისტო 2015

წყლის ხარისხის მონიტორინგი სიონის ტბაზე

საქართველოს მასშტაბით ზედაპირული წყლების მონიტორინგი გრძელდება.

ამჯერად, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა სიონის ტბის წყლის სინჯები აიღეს.

აღებულ სინჯებში განისაზღვრება ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კომპონენტები, გარდა დაავადებათა გამომწვევი მაჩვენებლებისა.

სხვა სიახლეები