სიახლეები

21 ოქტომბერი 2015

იქთიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური მონიტორინგი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურმა საქართველოს შიდა წყლების იქთიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური მონიტორინგის ფარგლებში მორიგი კვლევები განახორციელა.

კვლევები ამჯერად მდ. ფარავანზე, მრგვალ ტბასა და ნადარბაზევის ტბაზე ჩატარდა. მონიტორინგის მიზანია, როგორც არსებული მეთევზეობის და ბიომრავალფეროვნების სტატუსის შეფასება, ასევე თევზჭერის სალიცენზიო პირობების შემოწმება.

 

 

სხვა სიახლეები