სიახლეები

02 ნოემბერი 2015

კვლევების მორიგი ეტაპი შავ ზღვაში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურმა საზღვაო კვლევების მორიგი ეტაპი განახორციელა.
 
კვლევა იქთიოფაუნის, ფიტოპლანქტონის, ზოოპლაბქტონის ბენთოსის და მიკრობიოტას ბიომრავალფეროვენბის მონიტორინგს, ასევე თევზების მარაგების შეფასებას და წყლის ხარისხობრივ კვლევებს მოიცავდა.
 
საზღვაო კვლევების მორიგი ეტაპი მიმდინარე წლის დეკემბრის თვეშია დაგეგმილი. მსგავსი ტიპის კვლევები გაგრძელდება შემდგომ წლებშიც. 

 

 

 

სხვა სიახლეები