სიახლეები

24 ნოემბერი 2015

შავი ზღვის სანაპიროს კონტაქტური წყალსატევების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის მიერ  შავი ზღვის სანაპიროს კონტაქტური წყალსატევებისა (ენგური, რიონი, მალთაყვა–პალიასტომი, სუფსა, ჭოროხი და სხვა) და მდ. აჭარისწყლის აუზის ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი განხორციელდა.

სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურმა მიმდინარე წელს განაახლა როგორც ზღვის, ასევე ტბებისა და მდინარეების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი. აღნიშნული კვლევები შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის მიერ მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება. 

 

 

 

სხვა სიახლეები