სიახლეები

14 ივლისი 2014

სამუშაო შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან

გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შედგა შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოს, ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტოსა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის. მხარეებმა განიხილეს საპილოტე პროექტი რომლის მიზანია საქართველოს მზადყოფნის გაძლიერება ექსტრემალური ამინდის მოვლენების მიმართ, საინფორმაციო სისტემის შექმნა მონაცემთა გადაცემა და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის გაუმჯობესება, (გურჯაანის, თელავის, ყვარელის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში,) შეხვედრის მეორე საკითხად განხილული იქნა გეოლოგიური პროცესების საშიშროების რისკი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში (საქართველო) და მისი მართვის ღონისძიებები. მხარეებმა გამოთქვეს მზადყოფნა ურთიერთთანამშრომლობის გასაგრძელებლდა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და საქართველოს ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად ევროგაერთიანებასთან ასოცირებული წევრობის ხელმოწერის ფონზე.

სხვა სიახლეები