სიახლეები

20 ივლისი 2016

კუს ტბაზე ჩატარებული კვლევის შედეგები

გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა კუს ტბაზე ივნისის თვეში წყლის სინჯი აიღეს, რომელშიც განისაზღვრა 23 ქიმიური და 3 მიკრობიოლოგიური პარამეტრი (გარდა დაავადებათა გამომწვევი მაჩვენებლებისა). ჩატარებული ანალიზების შედეგად კუს ტბაში მიკრობიოლოგიური პარამეტრები და ქიმიური კონცენტრაციები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა.

სხვა სიახლეები