სიახლეები

29 ივლისი 2016

გეოლოგიური აგეგმვა

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გეოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა 2015-2016 წლებში თბილისის ფურცლის (K-38-XXI) ფარგლებში  გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოები განახორციელეს.

კვლევების შედეგად სპეციალისტების მიერ  მომზადდა გეოლოგიური ანგარიში, რომელიც მოიცავს: ტექსტურ ნაწილს, სადაც აღწერილი და დახასიათებულია ყველა ის გეოლოგიური მონაცემები, რომლითაც არის წარმოდგენილი საკვლევი ტერიტორია. ანგარიში ასევე  1:200 000 მასშტაბების  გეოლოგიური, სასარგებლო ნამარხების და ტექტონიკურ  რუკებსაც მოიცავს

 

ანგარიშის გაცნობა  შეუძლია ნებისმერ  დაინტერესებულ პირს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიურ ფონდებში.

სხვა სიახლეები