სიახლეები

26 აგვისტო 2016

ჟელესებრი პლანქტონის მონიტორინგი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტებმა ბათუმისა და ფოთის აკვადორიაში ექსპედიციები განახორციელეს. ექსპედიციის ფარგლებში , საქართველოში დაიწყო ჟელესებრი პლანქტონის მონიტორინგი. ჟელესებრი პლაქნტონი ბილოგიური მონიტორინგის უმნიშვნელოვანესი ელემნეტია, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თევზების მარაგების ოდენობას და სტრუქტურაზე.

სხვა სიახლეები