სიახლეები

03 ოქტომბერი 2016

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ახალ პროექტი გრძელდება

სააგენტოს სპეციალისტებმა დ.აღმაშენებლის გამზირზე ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის, წყლის, ელ.მაგნიტური გამოსხივების და ხმაურის მონიტორინგი მოძრავი ექსპრეს-ლაბორატორიის საშუალებით განახორციელეს. სპეციალისტები გარემოს დაბინძურების კვლევებს ახალი ლაბორატორიის საშუალებით ახორციელებენ. ექპრეს-ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე აპარატურით და ხელსაწყოებით. .ჩატარებული ანალიზები და კვლევები საშუალებას მიცემს სააგენტოს, ზუსტი ინფორმაცია გააჩნდეს დაბინძურების მდგომარეობის შესახებ და მისი გამომწვევი მიზეზები განსაზღვროს. ექსპრეს-ლაბორატორიული კვლევები მომავალში გაგრძელდება..

სხვა სიახლეები