სიახლეები

03 ოქტომბერი 2016

ქალაქ რუსთავში ექსპრეს-ლაბორატორიით კვლევები განხორციელდა

გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად ქ.რუსთავში კოსტავას გამზირზე ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის, წყლის, ელ.მაგნიტური გამოსხივების და ხმაურის მონიტორინგი მოძრავი ექსპრეს-ლაბორატორიის საშუალებით განახორციელეს. სპეციალისტების მიერ ჩატარებული ანალიზები და კვლევები საშუალებას მიცემს სააგენტოს, ზუსტი ინფორმაცია გააჩნდეს დაბინძურების მდგომარეობის შესახებ და მისი გამომწვევი მიზეზები განსაზღვროს. სააგენტოს სპეციალისტები თბილისის მასშტაბი სხვადასხვა წერტილში გარემოს დაბინძურების კვლევებს ახალი გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად ქ.რუსთავში გამსახურდიას გამზირზე ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგის, წყლის, ელ.მაგნიტური გამოსხივების და ხმაურის მონიტორინგი მოძრავი ექსპრეს-ლაბორატორიის საშუალებით განახორციელეს. სპეციალისტების მიერ ჩატარებული ანალიზები და კვლევები საშუალებას მიცემს სააგენტოს, ზუსტი ინფორმაცია გააჩნდეს დაბინძურების მდგომარეობის შესახებ და მისი გამომწვევი მიზეზები განსაზღვროს. სააგენტოს სპეციალისტები თბილისის მასშტაბი სხვადასხვა წერტილში გარემოს დაბინძურების კვლევებს ახალი ლაბორატორიის საშუალებით ახორციელებენ. ლაბორატორიის საშუალებით ახორციელებენ.

სხვა სიახლეები