სიახლეები

20 ოქტომბერი 2016

ექსპრეს-ლაბორატორიის კვლევის შედეგები 17 ოქტომბერი 2016 ქ.საგარეჯო

 

N

 

 

თარიღი

 

სინჯის აღების ადგილი

ერთჯერადი კონცენტრაცია

ელ.მაგნ.

გამოსხივება

მკვტ/სმ2

 

 

ხმაური

დბ

მაქს.

 

მტვერი

მგ/მ3

 

CO

მგ/მ3

 

NO2

მგ/მ3

1.

17.10.2016

რუსთაველის ქ. 240-თან

0,212

0,82

0,003

0,13

54,7

2.

17.10.2016

ბარათაშვილი. ქ.5-თან

0,195

0,76

0,003

0,36

57,3

3.

17.10.2016

ქალაქის ცენტრი

0,178

0,89

0,002

0,58

60,1

ზღვრულად დასაშვები ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები და დონეები

0,5

5

0,2

10

70

სხვა სიახლეები