სიახლეები

20 ოქტომბერი 2016

ექსპრეს-ლაბორატორიის კვლევის შედეგები 18 ოქტომბერი 2016 ქ.ხაშური

 

N

 

 

თარიღი

 

სინჯის აღების ადგილი

ერთჯერადი კონცენტრაცია

ელ.მაგნ.

გამოსხივება

მკვტ/სმ2

 

 

ხმაური

დბ

მაქს.

 

მტვერი

მგ/მ3

 

CO

მგ/მ3

 

NO2

მგ/მ3

1.

18.10.2016

გამგეობასთან

0,164

0,96

0,003

0,76

63,2

2.

18.10.2016

რუსთაველის ქ.37 (საავადმყოფოსთან)

0,212

0,87

0,002

0,79

67,4

3.

18.10.2016

ლომოურის ქ.39-თან

0,157

0,87

0,004

0,81

66,9

4.

18.10.2016

ბორჯომის მიმართულებით

0,175

0,93

0,003

0,83

65,9

ზღვრულად დასაშვები ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები და დონეები

0,5

5

0,2

10

70

სხვა სიახლეები