სიახლეები

24 ოქტომბერი 2016

ექსპრეს-ლაბორატორიის კვლევის შედეგები 19 ოქტომბერი 2016 ქ.თელავი

 

N

 

 

თარიღი

 

სინჯის აღების ადგილი

 

ერთჯერადი კონცენტრაცია

ელ.მაგნ.

გამოსხივება

მკვტ/სმ2

 

 

ხმაური

დბ

მაქს.

 

მტვერი

მგ/მ3

 

CO

მგ/მ3

 

NO2

მგ/მ3

1.

19.10.2016

გამგეობასთან

0,351

1,87

0,007

0,84

62,0

2.

19.10.2016

უნივერსიტეტთან

0,275

1,03

0,003

0,35

60,0

3.

19.10.2016

ბაზართან

0,281

1,74

0,005

0,72

74,1

4.

19.10.2016

რუსთაველის ქ.104-თან

0,253

1,09

0,005

0,31

7,00

ზღვრულად დასაშვები ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები და დონეები

0,5

5

0,2

10

70

სხვა სიახლეები