სიახლეები

24 ოქტომბერი 2016

ექსპრეს-ლაბორატორიის კვლევის შედეგები 19 ოქტომბერი 2016 ქ.გურჯაანი

 

N

 

 

თარიღი

 

სინჯის აღების ადგილი

ერთჯერადი კონცენტრაცია

ელ.მაგნ.

გამოსხივება

მკვტ/სმ2

 

 

ხმაური

დბ

მაქს.

 

მტვერი

მგ/მ3

 

CO

მგ/მ3

 

NO2

მგ/მ3

1.

19.10.2016

თავისუფლების ქ.60

0,270

1,23

0,011

0,01

68,5

2.

19.10.2016

ბაზართან

0,337

1,89

0,009

2,58

72,8

3.

19.10.2016

თოჯინების თეატრთან

0,251

0,337

0,002

0,50

60,8

ზღვრულად დასაშვები ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები და დონეები

0,5

5

0,2

10

70

სხვა სიახლეები