სიახლეები

24 ოქტომბერი 2016

ექსპრეს-ლაბორატორიის კვლევის შედეგები 19 ოქტომბერი 2016 ქ.ლაგოდეხი

 

N

 

 

თარიღი

 

სინჯის აღების ადგილი

ერთჯერადი კონცენტრაცია

ელ.მაგნ.

გამოსხივება

მკვტ/სმ2

 

 

ხმაური

დბ

მაქს.

 

მტვერი

მგ/მ3

 

CO

მგ/მ3

 

NO2

მგ/მ3

1.

19.10.2016

ქიზიყის ქუჩა

0,312

2,43

0,002

0,21

75,1

2.

19.10.2016

მაისის ქ.21-თან

0,234

2,11

0,001

0,52

58,7

3.

19.10.2016

ლაგოდეხის შესასვლელთან

0,201

1,55

0,006

0,01

68,2

ზღვრულად დასაშვები ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები და დონეები

0,5

5

0,2

10

70

სხვა სიახლეები