სიახლეები

04 დეკემბერი 2014

2014-2015 წლის ზამთრის (დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი) სეზონის პროგნოზი

სინოპტიკური მასალების ანალიზის თანახმად 2014-2015 წლის ზამთრის პერიოდში (დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი), საქართველოს ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა მოსალოდნელია საშუალო მრავალწლიურ მნიშვნელობაზე 10‑ით მაღალი, კახეთის რეგიონში მასთან ახლოს, ხოლო ნალექები, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საშუალო მრავალწლიურ მნიშვნელობასთან ახლოს.  

 

 

სხვა სიახლეები