სიახლეები

26 ნოემბერი 2016

ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 24 ნოემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/84.pdf

სხვა სიახლეები