სიახლეები

28 ნოემბერი 2016

ტრენინგი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ ქ. ოდესაში

პროექტის "გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გაუმჯობესება შავ ზღვაში - EMBLAS II ” ფარგლებში გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტები ქ. ოდესაში იმყოფებოდნენ , სადაც უკრაინელ სპეციალისტებთან ერთად ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა.

შეხვედრის ფარგლებში სპეციალიტებმა ორგანული დამაბინძურებლების განსაზღვრის ახალი მეთოდები შეისწავლეს, რაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობას მიცემს კვლევები ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის შესაბამისად განახორციელონ.

სხვა სიახლეები