სიახლეები

28 ნოემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 27 ნოემბერი, 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 27 ნოემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/87.pdf

სხვა სიახლეები