სიახლეები

28 ნოემბერი 2016

თამარ ბაგრატია „GEO-XIII“ -ის შეხვედრას დაესწრო

გარემოს სააგენტოს უფროსმა თამარ ბაგრატიამ ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში , „GEO-XIII“-ის პლენარულ სხდომებში მონაწილეობა მიიღო. GEO (დედამიწაზე დაკვირვების ჯგუფი) 2005 წელს შეიქმნა, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებს აერთიანებს, მასში 96 ქვეყანა, ევროკომისია და 87 ორგანიზაციაა გაერთიანებული, რომლებიც დედამიწაზე აწარმოებს დაკვირვებას. GEO-ს მიერ დაფუძნებული GEOSS (დედამიწაზე დაკვირვების სისტემების სისტემები) საშულებას იძლევა მეტი ინფორმაცია იყოს მიღებული და გაზიარებული სახელმწიფოების მიერ რაც საშუალებას მიცემს გადაწყვეტილების მიმღებს იყვნენ მეტად ინფორმირებულები.

სხვა სიახლეები