სიახლეები

06 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 2 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 2 დეკემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/94.pdf

სხვა სიახლეები