სიახლეები

06 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 3 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 3 დეკემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/95.pdf

სხვა სიახლეები