სიახლეები

06 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 4 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 4 დეკემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/96.pdf

სხვა სიახლეები