სიახლეები

07 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 6 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 6 დეკემბერი, 2016 წელი იხილე ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/98.pdf

სხვა სიახლეები