სიახლეები

12 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 8 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 8 დეკემბერი 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/100.pdf

სხვა სიახლეები