სიახლეები

21 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 21 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 21 დეკემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/120.pdf

სხვა სიახლეები