სიახლეები

21 დეკემბერი 2016

გარემოს ეროვნულმა სააგენტო ქ.თბილისის ჰაერის მონიტორინგის ყოველდღიურ შედეგებს აქვეყნებს

გარემოს ეროვნულმა სააგენტო ქ.თბილისის ჰაერის მონიტორინგის ყოველდღიურ შედეგებს აქვეყნებს.  მოქალაქეებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ ჰაერის მონიტორინგის შედეგებს ვებ-გვერდზე www.nea.gov.ge. გაეცნონ.

ჰაერის მონიტორინგის ავტომატური სადგურები, რომლებიც იაპონიის მთავრობის ფინანსური დახმარებით ქ.თბილისში დამონტაჟდა, 24 საათიანი დაკვირვების რეჟიმში ფუნქციონირებს.

საზოგადოებას, შესაძლებლობა აქვს  მონიტორინგის შედეგებს სხვადასხვა დამაბინძურებლების ზღვრულად დასაშვებ ნორმებთან შესაბამისობაში გაეცნოს, სააგენტო შედეგებს როგორც არსებული რეგულაციების, ასევე ევროსტანდარტებთან შესაბამისობის მიხედვით აქვეყნებს.

სხვა სიახლეები