სიახლეები

27 დეკემბერი 2016

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 26დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 26დეკემბერი, 2016 წელი იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/126.pdf

სხვა სიახლეები