სიახლეები

30 დეკემბერი 2016

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს თანამედროვე ბიბლიოთეკა გადაეცა

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს „წყალდიდობების წინააღმდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლების პროექტის   ფარგლებში  თანამედროვე ბიბლიოთეკა გადაეცა.

 ბიბლიოთეკა ჰიდროლოგიის, გეოლოგიისა და მეტეოროლოგიის სფეროში ინოვაციურ ლიტერატურას მოიცავს  რაც   მნიშვნელოვანია სააგენტოს სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის.

 პროექტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და „საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრის“ მიერ ფინანსდება.

სხვა სიახლეები