სიახლეები

10 იანვარი 2017

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები 09 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 09 იანვარი, 2017 წელი.

იხილეთ ბმული: http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/140.pdf

სხვა სიახლეები