სიახლეები

13 იანვარი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 11 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 11 იანვარი, 2017 წელი.


იხილეთ ბმული: http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/142.pdf

სხვა სიახლეები