სიახლეები

17 იანვარი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 13 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 13 იანვარი, 2017 წელი.
 
იხილეთ ბმული: http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/144.pdf

სხვა სიახლეები