სიახლეები

17 იანვარი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 16 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 16 იანვარი, 2017 წელი.

იხილეთ ბმული: http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/147.pdf

სხვა სიახლეები