სიახლეები

30 იანვარი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 27 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 27 იანვარი, 2017 წელი.

იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/158.pdf 

სხვა სიახლეები