სიახლეები

30 იანვარი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 28 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 28 იანვარი, 2017 წელი.

იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/159.pdf

სხვა სიახლეები