სიახლეები

02 თებერვალი 2017

თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები, 31 იანვარი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის ავტომატური სადგურების მონაცემები (ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციები) 31 იანვარი, 2017 წელი.

იხილეთ ბმული:http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/162.pdf

სხვა სიახლეები