სიახლეები

27 მარტი 2017

ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქალაქ თბილისში ჰაერში ტყვიის შემცველობა 2008 წლიდან ისაზღვრება, თბილისში ტყვიის საშუალო წლიურმა კონცენტრაციამ 2016 წელს 0.00004 მგ/მ3 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით ტყვიის კონცენტრაცია ჰაერში 2015 წელთან შედარებით 5-ჯერ არის შემცირებული.

 

სხვა სიახლეები