სიახლეები

25 მაისი 2017

აჭარის პლაჟებისა და წყალქვეშა ფერდის აზომვითი სამუშაოები დაიწყო

გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2017 წლისთვის არსებული მორფოლოგიურ-მორფომეტრიული მდგომარეობის დასადგენად  აჭარის პლაჟებისა და წყალქვეშა ფერდის აზომვითი სამუშაოები დაიწყო.

მიმდინარე წლის მონაცემების გასული წლების მასალასთან შედარება შექმნის შესაძლებლობას  შეფასდეს ბოლო წლებში შავი ზღვის სანაპიროზე მიმდინარე მორფოდინამიკური პროცესები და შემუშავდეს რეკომენდაციები აჭარის სანაპიროს დაცვისა და დაგეგმარების შესახებ.

სხვა სიახლეები