სიახლეები

01 ივნისი 2017

შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტი უკრაინელ სპეციალისტებს მასპინძლობს

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტში უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ზღვის ბიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორთან და სხვა თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გარემოსდაცვითი სტატუსის შეფასების ეროვნული შკალების შემუშავება მიმდნარეობს - ევროკავშირის საზღვაო დირექტივის და წყლის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2018 წლიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორტინგის დეპარტამენტი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ბიოლოგიურ მონიტორინგს ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად განახორციელებს.

სხვა სიახლეები