სიახლეები

02 აგვისტო 2017

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის ბრძანება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე: იხილეთ ბმული

სხვა სიახლეები