სიახლეები

13 სექტემბერი 2017

სააგენტოში ხაშურის ნომენკლატურის ფურცლის პრეზენტაცია გაიმართა

გეოლოგიის დეპარტამენტის აგეგმვის სამმართველოს წარმომადგენლებმა, ხაშურის  ნომენკლატურული ფურცლის პრეზენტაცია წარმოადგინეს.

სააგენტოს სპეციალისტებმა  2016-2017 წლებში  საკვლევი ტერიტორიის  აგეგმვითი სამუშაოები განახორციელეს. კვლევის შედეგად, მომზადდა   გეოლოგიური ანგარიში და 1:200 000 მასშტაბის რუკები. 

ანგარიში დაცულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიურ ფონდებში.

სხვა სიახლეები