სიახლეები

28 სექტემბერი 2017

საქართველოს მასშტაბით ზედაპირული წყლების მონიტორინგი გრძელდება

გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს მასშტაბით ზედაპირული წყლების მონიტორინგს ახორციელებს. ამჯერად სააგენტოს სპეციალისტებმა მდ.მტკვარზე და მის შენაკადებზე სინჯები აიღეს. სააგენტოს სპეციალისტები აღებულ სინჯებში წყლის ფიზიკურ და ქიმიურ პარამეტრებს განსაზღვრავენ, გარდა დაავადებათა გამომწვევი მაჩვენებლებისა.

 

სხვა სიახლეები