სიახლეები

12 მარტი 2018

სააგენტოს სტუდენტთა სტაჟირებისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის სიგელი გადაეცა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარემოს ეროვნული სააგენტო უნივერსიტეტის წინაშე გაწეული ღვაწლისა და თანადგომისთვის მადლობის სიგელით დაჯიდლოვდა. სიგელები იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გადაეცათ, სადაც თსუ სტუდენტები არიან დასაქმებულები, გადიან პრაქტიკასა და სტაჟირებას.

სხვა სიახლეები