სიახლეები

05 აპრილი 2018

მარტის თვის კლიმატური დახასიათება

საქართველოში მარტის თვის  ამინდს, ძირითადად, განაპირობებდა შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გადმოტანილი თბილი ჰაერის მასები, თუმცა პერიოდულად აღინიშნებოდა კავკასიონის როგორც ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან, ასევე ჩრდილო-დასავლეთიდან შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელება.

მარტის თვე გამორჩეულად თბილი იყო ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. 1960 წლიდან დაწყებული ეს იყო რიგით მე-2 ყველაზე თბილი მარტი ქვეყნისთვის, 2008 წლის შემდეგ.

მიწისპირა ატმოსფერული ჰაერის თვის საშუალო ტემპერატურის გადახრამ მრავალწლიური ნორმიდან, საშუალოდ, +3, +4°C შეადგინა.  მარტის საშუალო ტემპერატურა შავი ზღვის სანაპირო ზოლსა და კოლხეთის დაბლობზე +12, +13°C, აღმოსავლეთ საქართველოს ვაკე ტერიტორიაზე +8, +11°C, მთაში +7, +10°C, ხოლო მაღალ მთაში +2, +5°C-ის ფარგლებში აღინიშნა.

ნორმასთან შედარებით ტემპერატურის ყველაზე მაღალი დადებითი გადახრები (+5, +6°C) სამხრეთ საქართვლოს მთიანეთის ტერიტორიაზე აღინიშნებოდა.

ჰაერის ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმები, ძირითადად, თვის მეორე დეკადაში დაფიქსირდა და ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს +27, +30°C-ს შავი ზღვის სანაპირო ზოლსა და კოლხეთის დაბლობზე მიაღწია.

მარტის თვის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურები თვის პირველ დეკადაში აღინიშნა  სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის ტერიტორიაზე, ასევე, ზემო სვანეთში აბს. მინიმუმები -9, -13°C-მდე დაეცა.

ნალექების რეჟიმის მიხედვით, მარტის თვე ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე საკმაოდ ნალექიანი იყო. ნორმასთან შედარებით ყველაზე მაღალი გადახრებით ხასიათდებოდა რაჭისა და ზემო იმერეთის რაიონები, სადაც ნალექების ნორმალურ მნიშვნელობებს 2-3-ჯერ აღემატებოდა.

ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა (200-230 მმ) აჭარის სანაპირო ზოლსა და რაჭაში მოვიდა, ხოლო ყველაზე მშრალი პირობები (20-30 მმ) ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე აღინიშნა.

9 მარტს მთელს ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, აღინიშნა ძლიერი ქარები. ქარის მაქსიმალური თბილისში  სიჩქარე დაფიქსირდა - 32 მ/წმ. 

სხვა სიახლეები