სიახლეები

01 მაისი 2018

შავ ზღვაში ქაფშიის მარაგების შეფასება გრძელდება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნებეობის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობის და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპრატამენტის მიერ, შავი ზღვის ძირითადი სარეწაო თევზების პოპულაციური სტრუქტურის ანალიზი, მარაგების და ექსპლუატაციის დონის შეფასება გრძელდება.

ქაფშიის 2017-2018 წლის სარეწაო სეზონის დასრულებასთან ერთად განხორციელდა ქაფშიის მოზამთრე ჯოგის ბოლო სინჯები დამუშავების პროცესი.

სხვა სიახლეები