სიახლეები

24 მაისი 2018

ტრენინგები სააგენტოს ლაბორატორიაში

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაბინძურების ლაბორატორიას სლოვაკეთის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ექსპერტები სტუმრობენ.

ვიზიტის ფარგლებში, სლოვაკი სპეციალისტები, ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნებთან შესაბამისად წყლის სინჯების დამუშავების, ანალიტიკური მეთოდების და გარემოს მონიტორინგის პროგრამების საფუძვლებში ტრენინგები ატარებენ.

სხვა სიახლეები