სიახლეები

27 აგვისტო 2018

კვლევები პალიასტომის ტბაზე

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტი პალიასტომის ტბაზე ჰიდრობიოლოგიურ კვლევას ახორციელებს.

კვლევები მიზანად ისახავს ტბის ეკოსისტემაში გააქტიურებული ევტროფული და ჰიპოქსიური პროცესების შეფასებას და აღნიშნული პროცესების ზეგავლენა იქთიოფაუნაზე.

სხვა სიახლეები