სიახლეები

05 ოქტომბერი 2018

სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ყაზბეგის და დარიალის ფურცელის (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი) გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოები განახორციელეს.

სპეციალისტების მიერ მომზადდა გეოლოგიური ანგარიში, სადაც დახასიათებულია საკვლევი ტერიტორიის ინფორმაცია და მონაცემები. ანგარიში მოიცავს 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური, სასარგებლო ნამარხების და ტექტონიკურ რუკების კომპლექტს.

სხვა სიახლეები